Valsts atbalsts elektromobiļa un hibrīdauto iegādei

SIA “Forum Auto” sadarbībā ar EKII finansējuma projekta ietvaros nodrošina atbalstu privātpersonām elektromobiļa vai ārēji lādējama (plug-in jeb PHEV) hibrīdauto iegādei.

Valsts atbalsta elektroauto iegādei apmērs:

 • jauna elektromobiļa iegādei – EUR 4 500
 • jauna ārēji lādējama hibrīdauto iegādei – EUR 2 250
 • lietota elektromobiļa iegādei – EUR 2 250
 • papildu atbalsts par vienas iekšdedzes dzinēja automašīnas norakstīšanu (nododot pārstrādes uzņēmumam) – EUR 1 000

TRANSPORTLĪDZEKĻA IZVĒLES NOSACĪJUMI

Atbalsts paredzēts:

 • jaunu vai lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu, kuriem nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 kilometri un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegādei;
 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamu hibrīdauto iegāde, kuriem nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 50 kilometri un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegādei.

IEGĀDES KĀRTĪBA

Fiziskā persona (atbalsta saņēmējs) aizpilda pieteikumu atbalsta saņemšanai (elektroniska forma parakstot ar elektronisko parakstu).

Pārdevējs to 5 darba dienu laikā izvērtē un, ja atbilst prasībām, tad tiek slēgts līgums par atbalsta saņemšanu.

Fiziskā persona vai līzinga devējs* samaksā pārdevējam pirkuma summu, atskaitot pārdevēja atbalstu (ja tāds bija) un EKII finansējumu:

 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļiem – 4 500 euro;
 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamiem hibrīdauto – 2 250 euro;
 • lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļiem – 2 250 euro;
 • papildu atbalstu par viena M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa (ir aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju un ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km gadā) norakstīšanu, kas nodots pārstrādes uzņēmumam – 1 000 euro.

* Līzinga pakalpojumu izmanto ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ne mazāk kā piecus gadus pēc transportlīdzekļa iegādes datuma vai līdz brīdim, kad ar transportlīdzekli veiktais nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā) sasniedz vismaz 52 000 km, ir atbalsta saņēmēja turējumā un lietošanā, netiek atsavināts un līzinga līgumā iekļauts punkts, paredzot iespēju atbalsta saņēmējam izpirkt transporta līdzekli!

TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NOSACĪJUMI

Piecu gadu laikā kopš transportlīdzekļa iegādes brīža vai līdz brīdim, kad ar transportlīdzekli veiktais nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā) sasniedz vismaz 52 000 km:

 • jāsasniedz 52 000 km nobraukums;
 • jānodrošina transportlīdzekļa pastāvīga reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā;
 • fiziskai personai jābūt iegādātā transportlīdzekļa turētājam;
 • aizliegts to pārdot, mainīt, ieguldīt kapitālsabiedrībā un nodot bez atlīdzības vai arī izmantot saimnieciskās darbības veikšanai;
 • jānodrošina transportlīdzekļa ekspluatācija atbilstoši tiesību aktiem par tā tehnisko kontroli uz ceļa un jāapdrošina pret bojāejas riskiem.

 

Informācija par uzlādes stacijām

E-MOBI uzlādes tīkla staciju karti skatīt ŠEIT

Forum Auto piedāvājums

Forum Auto piedāvāto automašīnu modeļu klāstu skatīt ŠEIT

30.05.2022